PRAVILA IGRA

Cilj igre:

Dva igrača ili tim igraju međusobno. Jedan igrač ili tim koji dobije na izvlačenju počinje igru. Početni udarac se izvodi udarcem bijelom loptom   u složene obojene lopte. Prva obojena lopta koja se ubaci u rupu odlučuje koji igrač ili tim dobija šarene (lopte 9-15) odnosno pune obojene (lopte 1-7). Kada sve lopte igrača odnosno tima budu ubačene tada mogu ubaciti i posljednju crnu loptu u rupu koju igrač ili tim ubace. Kada igrač ili tim ubaci crnu loptu ispravno u izabranu rupu – igrač ili tim je pobednik.

Protivnik igra kada god:

Kada ne ubaci ni jednu od svojih izabranih lopti.

Kada igrač ili tim napravi prekršaj.

Prekršaj je kada:

Ako bijela lopta ne pogodi ni jednu od izabranih lopti igrača ili tima.

Ako bijela pogodi izabranu loptu protivničkog igrača ili tima (osim crne lopte u slučaju kada i dalje ima svoje izabrane lopte na terenu)

Ako bijela upadne u neku od rupa ili izadje sa terena.

Ako se bijela lopta dodirne više od jednog puta pri izvodjenju udarca.

Ako se dodirne bilo koja obojena kugla osim bijela pri izvodjenju udarca.

Ako se bijela lopta dodirne drugim dijelom tijela osim stopalom ili glavom.

Ako se bilo koja obojena lopta izbaci sa terena (osim crne lopte) ponovo se postavlja na teren u sredini  strane  gdje je izašla sa terena.

Ako se ubaci protivnikova lopta (ostaje u rupi).

Kada je učinjen prekršaj protivnik je na redu da igra. Igrač ili tim tada rukom može postaviti bijelu na mjesto odakle želi da nastavi i izvede svoj udarac.

Igrač ili tim gubi meč u slučaju:

Kada je crna lopta ubačena prije izabranih (šarenih ili punih) lopti igrača ili tima.

Kada je crna lopta ubačena zajedno sa bijelom loptom.

Kada se crna lopta izbaci sa terena.